آدرس دفتر :

مشهد-چهارطبقه-مجتمع ارگ واحد 504

ساعت حضور:

صبح 9 الی 14:30 / بعداز ظهر 18 الی 21(با هماهنگی)

تلفن شرکت : 05132290030

تلفن همراه : 09153598733

سامانه پیامک : 30006731

ارتباط با ما